Ett aktiebolag (AB) är ett företag som drivs av en eller flera aktieägare. Aktiebolag är den vanligaste formen av företag i Sverige och de flesta av de stora företagen i landet är aktiebolag. I ett aktiebolag ska det finnas minst en aktieägare och det finns ingen övre gräns för hur många aktieägare som kan delta. Aktieägarna är ansvariga för att driva företaget och ta beslut som påverkar företagets framtid.

Aktiebolag

Det är en egen juridisk enhet som ägs av dess aktieägare och skiljer sig från andra företagsformer baserat på att det är ett aktiebolag som är ansvarigt för företagets åtaganden, inte aktieägarna. Denna artikel kommer att förklara detaljer runt aktiebolag, inklusive vilka fördelar det har, vilka lagar som gäller för det.